5 Redenen om serverhosting uit te besteden bij software development

serverhosting uitbesteden bij software development, by

Download ons gratis e-book

Het organiseren van infrastructuur voor softwareontwikkeling

Ik ga akkoord met de privacy policy

5 Redenen om serverhosting uit te besteden bij software development

Ontwikkel jij software? Dan behoren een tekort aan tijd en voldoende focus waarschijnlijk tot je grootste uitdagingen. Nergens in Europa is het tekort aan developers namelijk zo groot als in Nederland. Om de collectieve werkdruk zo goed mogelijk te verdelen is uitbesteding van development-werkzaamheden eerder norm dan uitzondering.  

Wat zegt het feit dat software development vaak wordt uitbesteed over de inrichting van je eigen werkzaamheden? Wat kun je daar als software developer van leren? Kun je wellicht zelf ook efficiënter, rendabeler, flexibeler en prettige werken door zaken uit te besteden? De redenen die ten grondslag liggen aan uitbesteding zijn de moeite waard om te overwegen of je zelf wellicht ook weer zaken kunt uitbesteden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitbesteden van serverhosting.  

In deze blog kijken we naar een aantal belangrijke redenen om software development uit te besteden. Vervolgens kijken we of deze ook van toepassing zijn op het uitbesteden van serverhosting.  
 

1.  Focus op je kernactiviteiten 

Soms lijkt het aantrekkelijk om alles ‘in house’ te doen, zodat extra kosten worden vermeden. In de praktijk blijkt een dergelijke aanpak echter vaak niet effectief. Door de aandacht te verdelen over te veel verschillende projecten verzwakt de aandacht voor de kernactiviteiten. Verdeelde aandacht leidt tot langere doorlooptijden, minder diepgaande expertise op de kerngebieden en demotivatie. De gemiste inkomsten en verborgen kosten zijn daardoor vaak groter dan de extra uitgaven. 

Dezelfde effecten zijn ongetwijfeld herkenbaar wanneer je als software developer ook een hostingomgeving moet opzetten en beheren. Afleiding van development-projecten leidt door de verminderde minder focus [link invoegen naar blog valkuilen] op development tot suboptimale oplossingen en langere oplevertijden.
 

2. Toegang tot expertise 

Het tekort aan software developers is groot. Het is daarom vaak niet eenvoudig om tijdig het juiste team samen te stellen om doelstellingen te realiseren. Daarbij speelt tevens verloop een rol. Net wanneer je een ontwikkelaar op het juiste niveau hebt ingewerkt komt een andere werkgever met een aanbod. Opgebouwde expertise kan zo snel het bedrijf weer verlaten. Ook kan het zijn dat een bedrijf voor de ontwikkeling van specifieke functionaliteit maar tijdelijk bepaalde expertise nodig heeft. Snel toegang tot de juiste expertise is dan ook een veelgehoorde reden om softwareontwikkeling uit te besteden.

Toegang tot expertise speelt ook een rol bij de uitbesteding van serverhosting. Als software developer heb je uiteraard veel IT-basiskennis. Een server inrichten is dan ook verleidelijk om zelf ‘even te doen’. Maar eenmaal aan de slag komen de meer specifieke vragen. Deze vragen gaan dan vaak over de inrichting en configuratie van een server met de juiste software development stack. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het integreren van software development tools als Git, ontwikkelstraten (CI/CD) of de beveiliging van server en applicatie. Maar ook het tijdig verzorgen van updates en continuïteit van de server en tot slot het monitoren zijn van belang. Dan is toegang tot diepgaande expertise van groot belang om efficiëntie van werkzaamheden te waarborgen. Kostbare tijd om uit te zoeken hoe de server ingericht moet worden gaat niet verloren. 
 

3. Lean & mean organiseren 

Door uitbesteding kan een bedrijf meer doen met minder medewerkers. Door minder mensen op de loonlijst te hebben blijft de organisatie flexibel. Opschalen of juist krimpen, afhankelijk van het aantal projecten of klanten vermindert ook de financiële verplichtingen en risico’s.  

Deze flexibiliteit is voor veel startups en scale-ups reden om geen interne IT-afdeling meer in eigen dienst te hebben. Ontwikkel je software voor een startup of scale-up, dan is uitbesteding van serverhosting een voor de hand liggende keuze. 
 

4. Business continuity 

Business continuity omvat het organiseren van een stelsel maatregelen die ervoor moeten zorgen dat dat potentiële bedreigingen worden herkend en de impact op de "operatie" wordt beperkt als deze bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen. Soms zijn risico’s intern groter dan extern, bijvoorbeeld door beperkingen in mensen, middelen of kennis. Uitbesteding kan dat ten goede komen aan de business continuity.  

Voor kleinere organisaties kan bijvoorbeeld personeel een risico zijn. Denk als voorbeeld aan de situatie waar personeel met specifieke kennis van de infrastructuur wegvalt. Maar het is bijvoorbeeld ook een risico voor een opdrachtgever wanneer serverkennis niet goed is belegd op het moment dat jouw software development project is afgerond. Samenwerken met een stabiele hostingpartij voor serverhosting kan dan risico’s rondom de infrastructuur van je applicatie voor zowel jou als je opdrachtgever beperken. 
 

5. Kostenbesparing  

Ten slotte kan kostenbesparing een motivatie zijn om software development uit te besteden. Dit speelt met name een rol wanneer gebruik kan worden gemaakt van lagere arbeidskosten in het land waar de outsourcingspartner gevestigd is. Denk aan uitbesteding naar een partij in Oost Europa of het Verre Oosten. Het is dan wel van belang om naar het totale kostenplaatje te kijken. Het aansturen van developers in een ver land, uit een andere cultuur kan namelijk extra uitdagingen met zich meebrengen. Kosten voor aansturing, controle, overleg, extra specificatie, reizen en dergelijke moeten in het totaal plaatje worden meegenomen. 

De rekensom voor uitbesteding van serverbeheer voor software developers moet ook op deze manier worden bekeken. Welk rendement levert het op wanneer jij je focust op topkwaliteit software en je niet laat afleiden door tijd te steken in serverbeheer vraagstukken? 
 

Afsluiting 

Het uitbesteden van serverbeheer door te kiezen voor serverhosting bij een hostingpartij die is gespecialiseerd in hosting voor software development kent verschillende aanleidingen. De aanleiding waarom jij als software developer zelf wordt ingehuurd kent dezelfde soort overwegingen. Het is daarom de moeite waard om te beoordelen welke redenen in jouw situatie van toepassing zijn.  

Ben jij op zoek naar een partij die serverhosting aanbiedt? Een partij die veel expertise en ervaring heeft opgebouwd met infrastructuur voor software development? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op!