Diensten

Naast onze hosting diensten kan Geckotools ook ondersteuning bieden bij de volgende activiteiten:

Helpdesk & tech support

Geckotools biedt technische ondersteuning op locatie of via email en kan onder andere helpen met:

  • Internet & netwerkbeheer
  • Laptop hulp & management
  • Backup-diensten
  • Data recovery-diensten
  • Interne network setup & configuratie
  • Virus protection
  • Data-encryptie
  • Printerondersteuning

Consultancy

Geckotools biedt netwerk-, support- en ICT infrastructuur engineers die gedetacheerd je team kunnen aanvullen.

Maatwerk hosting oplossingen

Heb jij zeer specifieke wensen m.b.t. hosting? Geckotools kan je helpen Wij hebben ervaring in onder andere:

  • Azure/AWS/Google Cloud omgevingen
  • Opzetten van CI/CD pipelines (Gitlab/Bamboo/Jenkins naar AWS/Azure/eigen omgeving

Monitoring and support

Geckotools kan je helpen om een eigen monitoring systeem op te zetten en kan zelfs eerstelijns support bieden indien nodig. Wij kunnen je monitoring opzetten & configureren en alerts instellen voor alle systeem checks met alerting via email/SMS & Whatsapp.

Continous penetration testing

Een penetratietest is een snapshot in tijd van hoe veilig je webapplicatie op dat moment is met de kennis van bekende kwetsbaarheden op dat moment. Maar tijd staat niet stil. Je blijft doorontwikkelen aan je webapplicatie. Daarnaast worden steeds nieuwe risico's ontdekt. Wanneer je de webapplicatie regelmatig blijft testen, kun je in de gaten houden of de veiligheid verbetert en ook checken dat of er geen nieuwe risico's worden geïntroduceerd bij nieuwe releases. Daarnaast wordt de penetratietest ook zelf continu uitgebreid en verbeterd aan de hand van nieuwe kwetsbaarheden. Zo heb je altijd de allernieuwste scanning voor je webapplicatie.